Získajte

priaznivý kurz
pre vaše investície

Sme najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, finančné služby poskytujeme  
v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravujeme aktíva na Slovensku, v ČR a Slovinsku, v celkovej hodnote
takmer 750 mil. EUR.

Naše produkty

Počas svojej existencie sme vybudovali portfólio silných produktov s rôznymi investičnými stratégiami. Vieme tak ponúknuť najoptimálnejšiu možnosť zhodnotenia financií pre všetky typy klientov a naplniť ich investičné ciele.

Naše produkty
Podielové fondy

Podielové
fondy

Z nášho portfólia 16 otvorených podielových fondov si klient môže vybrať dlhopisové, zmiešané a akciové podielové fondy alebo špeciálne fondy nehnuteľností – Prvý realitný fond a Korunový realitný fond. Tiež sa môže rozhodnúť pre jednu alebo viac investičných stratégií v závislosti od očakávaného výnosu, miery trhového rizika, ktorú je ochotný niesť a likvidity (rýchlosti zmeny aktíva na peniaze).

Podielové fondy

Sporiace programy

Sporiace
programy

Sporiace programy sú určené predovšetkým klientom, ktorí si chcú vytvoriť finančnú rezervu, chcú sporiť pravidelne a zároveň využiť účinky pravidelného investovania. Sporiace programy IAD Investments ponúkajú vysokú variabilitu a flexibilitu. Dobu sporenia, ktorá sa pohybuje v horizonte od 5 do 20 rokov, a výšku vkladu si určuje klient sám.

Sporiace programy

Individuálna správa aktív

Individuálna
správa aktív

Pri individuálnej správe aktív využívame
naše dlhoročné skúsenosti s riadením
portfólií otvorených podielových fondov.
Ako privátnemu klientovi Vám zostavíme
individuálne portfólio, ktoré zodpovedá
Vašim očakávaniam a spoločne zvolenej
investičnej stratégií. Vždy vyhľadávame
vhodné investičné príležitosti s cieľom
optimálneho zhodnocovania Vášho
majetku.

Individuálna správa aktív

Aktuálne oznamy

Našeocenenia

Ocenenie pre spoločnosť IAD - iad.sk